Сектор за јавну и културну дипломатију

 

Сектор за јавну и културну дипломатију обавља послове који се односе на:

 • обавештавања домаће и стране јавности о спољно-политичким циљевима Републике Србије и о активностима Министарства;
 • учествује у припреми и спровођењу посебних пројеката у оквиру председавања Републике Србије међународним организацијама;
 • учествује у организацији и спровођењу обележавања важних датума и годишњица Републике Србије;
 • учествује у спровођењу активности у оквиру великих међународних спортских догађаја;
 • обавља активности везане за комуникацију са медијима;
 • организује и спроводи активности које се односе на представљање српске културе, уметности, језика, науке и спорта у свету;
 • организује, спроводи и координира пројекте јавне и културне дипломатије са дипломатским мисијама и културним центрима Републике Србије у свету;
 • учествује у организовању конференција, стручних предавања, обележавања фестивала српске културе у иностранству; учествује у спровођењу фестивала културе страних држава у Републици Србији;
 • координира послове у вези са доделом стипендија домаћим и страним студентима;
 • учествује у организацији скупова у вези са неговањем културе сећања на ослободилачке ратове и страдање српског народа у земљи и иностранству;
 • обавља послове који се односе на унапређење положаја српске дијаспоре у иностранству и прати питања исељавања из Србије;
 • стратешко планирање спољно-политичког наступа на плану очувања териоријалног интегритета и суверетинитета Републике Србије;
 • организује програме за неговање традиције српске дипломатије и организује активности Музеја српске дипломатије;
 • и друге послове из свог делокруга

У Сектору за јавну и културну дипломатију образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за јавну дипломатију

Одељење за културну дипломатију

Одељење за дијаспору и питања емиграције

Група за стратешко планирање спољно политичког наступа

Музеј српске дипломатије