Одељење за културну дипломатију

 

Одељење за културну дипломатију обавља послове који се односе на:

  • развој просветне, културне, научне, технолошке и спортске сарадње Републике Србије са другим државама;
  • припрему, закључивање и спровођење споразума, програма и других уговора са државама и међународним организацијама у овим областима;
  • представљање српског културног идентитета, уметности, језика и националне културне баштине у циљу јачања препознатљивости Републике Србије у међународним оквирима;
  • организовање конференција, стручних предавања, обележавања манифестације српске културе у иностранству и спровођење манифестација културе страних држава у Републици Србији;
  • на доделу стипендија домаћим и страним студентима;
  • друге послове из делокруга Одељења