Услови за визу

 

Влада Републике Србије je, 30. октобра 2014. године, усвојила Одлуку о безвизном уласку у Републику Србију за носиоце свих врста националних пасоша, изузев путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, који имају важећу Шенген визу, визу Велике Британије и држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, као и за носиоце страних националних пасоша који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама.

Овом одлуком, горе поменуте категорије страних држављана могу, без претходне молбе за визу, ући, транзитирати и боравити у Републици Србији до 90 дана током шестомесечног периода, али не прекорачујући датум истека наведених виза или дозволе боравка.

Постоји могућност да страни држављани уђу у Републику Србију са два пасоша, нпр. застарели национални пасош са важећом визом или дозволом боравка и важећи национални пасош без важеће визе или боравишне дозволе.

Страни држављани, који имају дозволу боравка у облику посебне картице (не налепнице која је залепљена на њиховом пасошу), морају да поднесу свој важећи пасош приликом уласка на територију Републике Србије.

Проверите овде да ли Вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Захтев за визу се подноси лично у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству или електронским путем, преко Портала за странце www.welcometoserbia.gov.rs

Врсте виза које се издају у дипломатско-конзуларним представништвима:

 • виза за краћи боравак (виза Ц)
 • виза за дужи боравак (виза Д)

ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

Виза за краћи боравак не може бити основ за подношење захтева за привремени боравак у Републици Србији, осим ако овим законом није другачије предвиђено. 

ВИЗА Д (виза за дужи боравак)

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана, по основу запошљавања, школовања, спајања породице и сл. Странац коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка прибавља визу за дужи боравак. 

Странац, коме је издата виза за дужи боравак по основу запошљавања, остварује право на запошљавање у складу са прописима који уређују запошљавање странаца. 

Општи услови за издавање визе:

 1. попуњен образац захтева за визу;
 2. важећи пасош (паcош мора бити важећи најмање 90 дана након намераваног датума одласка из Р. Србије, који садржи најмање две узастопне празне странице и који је издат у последњих 10 година);
 3. фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм);
 4. такса за издавање визе;
 5. доказ о сврси и разлозима боравка у боравак у Србији;
 6. позивно писмо:
  - за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије
  - за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији;
  - за туристичку посету - потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати);
 7. одговарајуће и важеће путно здравствено осигурање.

За издавање транзитне визе потребно је и поседовање визе државе у коју се улази после транзита кроз Србију. Уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу.

Приликом подношења захтева за издавање визе за краћи боравак, подносилац захтева је дужан да приложи доказе о сврси путовања, довољном износу финансијских средстава за трошкове смештаја или други доказ у вези са смештајем, износу расположивих средстава за издржавање током намераваног боравка и за повратак у земљу порекла или место уобичајеног боравишта и друге доказе на основу којих се може проверити намера подносиоца да напусти Републику Србију пре истека затражене визе. 

Приликом подношења захтева за визу за дужи боравак, подносилац је дужан да приложи и доказе, односно исправе које је у складу са одредбама Закона о странцима потребно приложити приликом подношења захтева за привремени боравак (у зависности од основа боравка). 

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.

За више информација у вези са издавањем виза потребно је контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.