Спортска такмичења

У циљу превентивног деловања и спречавања инцидентних ситуација на међународним такмичењима на којима учествују спортски клубови из Републике Србије, препоручује се спортским друштвима и клубовима да благовремено обавесте надлежну амбасаду Републике Србије о учешћу својих представника и екипа на такмичењу у иностранству. Образац се може преузети ОВДЕ.

Информација о учешћу на спортском такмичењу у иностранству се доставља директно амбасади Републике Србије у земљи у којој се одржава такмичење. Листа амбасада и контакт информације се могу наћи овде.

Уколико се такмичење одржава у земљи у којој нема дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, пријаву је потребно доставити амбасади која на нерезиденцијалној основи покрива дату земљу. Листа тих представништава и контакт подаци се могу наћи овде.

Спортско друштво или клуб треба да, најмање три радна дана пре почетка такмичења, надлежној амбасади достави комплетно попуњен образац са информацијом о учешћу на спортском такмичењу у иностранству и уз исти достави списак свих учесника сачињен латиничним писмом.

Амбасада ће информацију о учешћу спортиста из Републике Србије доставити надлежној институцији државе на чијој територији се одржава спортско такмичење, а ради предузимања одговарајућих мера заштите држављана Републике Србије, у случају неповољне безбедносне процене.