О Дипломатској академији

Историографија сведочи да дипломатија и професионална обука дипломатског кадра имају дугу традицију у Србији. Дипломатска служба је од почетка пратила политички и друштвени развој српске државе и са њом делила исту судбину.

Први модеран закон о дипломатској служби донет је 1886. године за време владавине краља Милана Обреновића. Законом су утврђена правила и услови за ступање у службу, а дипломатски агенти, као и сви други државни чиновници, морали су да имају „нужна знања и способности". Кандидат за дипломатски позив морао је да поседује диплому домаћег или иностраног факултета, да зна француски језик, да положи сложени пријемни испит, а касније, након доношења Закона о чиновницима и осталим државним службеницима грађанског реда, 1923. године, за време краља Александра I Карађорђевића, и дипломатско-конзуларни испит, којим су проверавана знања и прве стечене дипломатске државничке вештине.

Кроз дипломатску службу и специфично дипломатско школство прошли су многи наши великани, од првих српских дипломата: Јована Дучића, Милана Ракића, Иве Андрића, Милоша Црњанског до наших савременика.

Школовање дипломата се у оквиру посебних законских оквира усложњавало према модерним захтевима дипломатске службе и савременим међународним токовима, а временом и институционализовало.

После Другог светског рата установљена је организациона јединица Одсек за стручно уздизање при Управи за кадровска питања. Одсек је касније прерастао у самосталну организациону јединицу Дипломатско школство. Одлуком министра спољних послова Дипломатско школство је 1998. године преименовано у Дипломатска академија Министарства спољних послова, која, у складу са спољнополитичким циљевима, треба да унапреди посебна знања и вештине дипломата и државних службеника и да постане упориште у њиховој професионалној изградњи.

Од почетка 2002. године почело се са применом новог плана и програма рада Дипломатске академије. План и програм обуке се сваке године мења и прилагођава постављеним циљевима и околностима на спољнополитичком плану. Предавачи су министри и државни функционери и службеници, професионалне дипломате, универзитетски професори Факултета политичких наука, Правног факултета, Економског факултета, научни истраживачи са више института,  као и други експерти из земље и иностранства. У програму дипломатско конзуларне обуке учествује преко 120 предавача са више од 200 предавања.

У оквиру својих активности, а на основу чл. 49. Закона о спољним пословима, Правилника о стручном образовању запослених и Правилника о обављању стручне праксе у МСП, Дипломатска академија припрема, организује и спроводи следеће програме стручног усавршавања и оспособљавања:

  • Основни програм дипломатско-конзуларне обуке;
  • Основни програм дипломатске обуке намењен стручном усавршавању у области спољне политике и међународних односа;
  • Обуку запослених у МСП у склопу припреме за одлазак на службу у ДКП Републике Србије;
  • Стручно усавршавање дипломата у иностранству и друге активности које остварује путем међународне сарадње са академијама и фондацијама страних земаља;
  • Стручне испите за запослене у МСП РС;
  • Течајеве страних језика;
  • Специјалистичке семинаре, предавања у вези са спољнополитичким питањима, симпозијуме, трибине, консултативне састанке, предавања, међународне скупове и друге студијске програме у земљи и иностранству из подручја важних за обављање спољних послова.
  • Организацију стручне праксе у МСП, за студенте са универзитета у Србији и стручне праксе у ДКП, за студенте који студирају на универзитетима у иностранству.