Програм Дипломатске академије

 

У складу са чланом 49. Закона о спољним пословима, Дипломатска академија врши стручно оспособљавање и усавршавање својих службеника, као и запослених у другим органима државне управе и институцијама јавног сектора, који имају развијену међународну сарадњу.

Током једне школске године, у трајању од девет месеци, Дипломатска академија организује следећа два програма:

1. ОСНОВНИ ПРОГРАМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНЕ ОБУКЕ, намењен је приправницима дипломатско-конзуларне струке, као и запосленима у Министарству спољних послова којима је омогућено стицање дипломатског звања. Испити овог програма чине дипломатско-конзуларни испит, који представља државни стручни испит за државне службенике у дипломатском звању (члан 101. Закона о државним службеницима). Процедура запошљавања у Министарству спољних послова у дипломатско-конзуларној струци регулисана је Законом о спољним пословима. Текст јавног конкурса за запослење у Министарству спољних послова објављује се у јавним гласилима, Службеном гласнику, на сајту Министарства и на сајту Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије.

2. ОСНОВНИ ПРОГРАМ ДИПЛОМАТСКЕ ОБУКЕ, који представља програм стручног усавршавања у области међународне сарадње, намењен је службеницима запосленим у другим органима државне управе и институцијама јавног сектора, као и запосленима у Министарству спољних послова који немају дипломатска звања, али се баве пословима међународне сарадње.

Пријаве кандидата заинтересованих за похађање Дипломатске академије, који нису запослени у Министарству спољних послова, већ у некој другој институцији, примају се искључиво на основу номинације институције и то након пријема позивног писма од стране Министарства спољних послова. Наиме, сваке године, најчешће током септембра, у зависности од расположивог капацитета Дипломатске академије, Министарство спољних послова утврђује листу институција (Народна скупштина, Председник, Влада са свим министарствима...) којима ће бити послата позивна писма са обавештењем о процедури и року до ког треба да буду достављени предлози кандидата за стручно усавршавање на Дипломатској академији.

Ближи услови за пријем кандидата из других државних органа и институција, након позивног писма МСП, подразумевају:

 1. препоруку институције у којој је кандидат запослен
 2. високу стручну спрему (студије у трајању од најмање четири године, односно 240 ЕСПБ)
 3. рад на пословима међународне сарадње
 4. пожељну старост до 35 година
 5. знање енглеског језика.

Индивидуалне пријаве кандидата нису валидне, већ само званичне пријаве институција које процене значај стручног усавршавања својих запослених у области међународне сарадње.
Министарство спољних послова обавља селекцију кандидата, узимајући у обзир испуњеност наведених услова, препоруку институције, као и резултате које је кандидат постигао током пријемне процедуре.

Они полазници који нису запослени у Министарству спољних послова, након завршетка Дипломатске академије настављају да раде у институцијама у којима су запослени, тј. у онима које су их предложиле за стручно усавршавање.

ОСНОВНИ ПРОГРАМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНЕ ОБУКЕ - ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИ ИСПИТ

ПРВИ ТРИМЕСТАР

 1. Историја дипломатије Србије
 2. Међународно јавно и дипломатско право
 3. Основи уставног, политичког и економског уређења Србије
 4. Информатика

ДРУГИ ТРИМЕСТАР

 1. Међународни односи и спољна политика Републике Србије
 2. Међународне организације и људска права
 3. Основи система и политике Европске уније
 4. Безбедност у савременим међународним односима
 5. Међународни економски односи

ТРЕЋИ ТРИМЕСТАР

 1. Дипломатска пракса
 2. Дипломатски протокол
 3. Конзуларно право и пракса
 4. Међународно преговарање – теорија и пракса
 5. Јавна дипломатија – култура и информисање
 6. Канцеларијско пословање
 7. Страни језик на одговарајућем нивоу

 

ОСНОВНИ ПРОГРАМ ДИПЛОМАТСКЕ ОБУКЕ - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

ПРВИ ТРИМЕСТАР

 1. Историја дипломатије Србије
 2. Међународно јавно и дипломатско право
 3. Основи уставног, политичког и економског уређења Србије
   

ДРУГИ ТРИМЕСТАР

 1. Међународни односи и спољна политика Републике Србије
 2. Међународне организације и људска права
 3. Основи система и политике Европске уније
 4. Безбедност у савременим међународним односима
 5. Међународни економски односи (изборни предмет*)

ТРЕЋИ ТРИМЕСТАР

 1.  Дипломатска пракса
 2. Дипломатски протокол
 3. Међународно преговарање – теорија и пракса
 4. Јавна дипломатија – култура и информисање (изборни предмет*)

*полазници основног програма дипломатске обуке бирају један од два изборна предмета