Одељење за Уједињене нације

Одељење за Уједињене нације (у даљем тексту: УН) обавља послове који се односе на:

 1. активности УН и њених специјализованих агенција;
 2. активности Републике Србије у УН и специјализованим агенцијама УН;
 3. активности међународних невладиних организација у областима повезаним с надлежностима УН;
 4. процесе у међународним односима који су од значаја за очување светског мира и безбедности;
 5. извршавање обавеза које произлазе из ратификованих међународних конвенција и одлука;
 6. међународне организације из система УН, ПНЗ и Заједнице демократија;
 7. сарадњу са Мисијом УН на Косову и Метохији (у даљем тексту: УНМИК на Косову и Метохији) у складу с Резолуцијом Савета безбедности УН 1244;
 8. друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са УН.

У Одељењу за Уједињене нације образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за политичка питања УН -обавља послове који се односе на сва општа политичка питања рада УН, као и друге послове из делокруга Групе;
 2. Група за УНЕСКО - обавља послове који се односе на општа питања рада УНЕСКО, као и друге послове из делокруга Групе.
 3. Група за економско–развојна и питања заштите животне средине - обавља послове који се односе на економско-развојна и питања заштите животне средине који произлазе из области рада УН, као и друге послове из делокруга Групе.