Помоћ притвореним и осуђеним лицима

Притварање или хапшење у иностранству

У складу са Бечком конвенцијом о конзуларним односима надлежни орган стране земље је у обавези да одмах обавести дипломатско-конзуларно представништво Р. Србије о хапшењу, затварању, стављању у притвор или задржавању држављанина Р. Србије, уколико лице које је лишено слободе то затражи или уколико је то регулисано неким другим уговором или прописом. Надлежни инострани орган ће дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије доставити свако саопштење које му је упутило лице лишено слободе. Надлежни страни орган, такође, има обавезу да такво лице без одлагања обавести о његовим правима и да му, на његов захтев, обезбеди контакт са дипломатско-конзуларним представништвом.

Представник дипломатско-конзуларног представништва (конзул) има право да посети држављанина Републике Србије који је затворен, притворен или задржан, да разговара са њим, дописује се, води рачуна да буде заступан пред судом, да добије исти третман као и остали грађани који се налазе у истој ситуацији, да има обезбеђеног браниоца по службеној дужности, да добије одговарајућу медицинску негу. Може му дати правни савет у вези са прописима Републике Србије или прописима земље домаћина и дати листу адвоката који говоре српски језик.

Дипломатско-конзуларно представништво ће, уколико то држављанин Републике Србије захтева, о његовом проблему обавестити породицу у Републике Србији.

Дипломатско-конзуларно представништво не може: ослободити држављанина Републике Србије притвореног у иностранству, да плаћа трошкове адвоката ангажованог по избору лица лишеног слободе или његове породице или да плаћа кауцију ради привременог пуштања на слободу, преузимати улогу адвоката и заступати лице лишено слободе пред правосудним органима, сведочити на суду о нечијој кривици или невиности, служити као службени тумач или преводилац, плаћати трошкове лечења и слично.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије ће се, међутим, суздржати од пружања помоћи држављанину Републике Србије који је лишен слободе ако се томе изричито противи.

За све информације о покретању поступка провере и потребну документацију за прибављање ближих информација о притвореном или осуђеном члану породице у иностранству можете контактирати Министарство спољних послова. Контакт информације можете наћи овде.

Трансфер осуђених лица

Према кривичном законодавству Р. Србије, постоји могућност да држављани Републике Србије осуђени на казне затвора у иностранству исте наставе издржавати у Србији ако је то са земљом у којој издржавају казну регулисано међународним уговором или на основу узајамности. Када се ради о лицима које имају пребивалиште на подручју Републике Србије, односно рођена су на подручју ове Републике, њихов трансфер ради издржавања казне затвора у Р.Србији може се вршити како са земљама са којима постоји закључен међународни уговор, тако и на основу принципа узајамности.

Услови:

- осуђено лице мора бити држављанин Србије;
- пресуда која му је изречена у иностранству мора бити правноснажна;
- преостали део казне коју осуђено лице треба да издржи мора бити у трајању од најмање шест месеци (по Конвенцији) од дана кад је примљен захтев за његов трансфер или у неограниченом трајању;
- осуђено лице мора поднети захтев, односно дати сагласност;
- кривично дело због кога је лице осуђено у иностранству мора се сматрати и кривичним делом и у нашој земљи;
- две државе морају се договорити у вези са трансфером осуђеног лица.

Надлежни орган за трансфер осуђених лица је Министарство правде Републике Србије.