Одељење за институције ЕУ

Одељење за институције ЕУ обавља послове који се односе на:

  1. сарадњу Републике Србије са институцијама ЕУ: Европским саветом, Саветом ЕУ, Европском комисијом, Европским парламентом, Спољнополитичком службом ЕУ и другим саветодавним, стручним и радним телима и групама;
  2. праћење процеса придруживања држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ;
  3. координацију, праћење и усаглашавање са спољном и безбедносном политиком ЕУ;
  4. усаглашавање наступа институција Републике Србије према ЕУ, поступак избора представника Републике Србије у радним групама, стручним и саветодавним телима и групама ЕУ.