Sportska takmičenja

U cilju preventivnog delovanja i sprečavanja incidentnih situacija na međunarodnim takmičenjima na kojima učestvuju sportski klubovi iz Republike Srbije, preporučuje se sportskim društvima i klubovima da blagovremeno obaveste nadležnu ambasadu Republike Srbije o učešću svojih predstavnika i ekipa na takmičenju u inostranstvu. Obrazac se može preuzeti OVDE.

Informacija o učešću na sportskom takmičenju u inostranstvu se dostavlja direktno ambasadi Republike Srbije u zemlji u kojoj se održava takmičenje. Lista ambasada i kontakt informacije se mogu naći ovde.

Ukoliko se takmičenje održava u zemlji u kojoj nema diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, prijavu je potrebno dostaviti ambasadi koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva datu zemlju. Lista tih predstavništava i kontakt podaci se mogu naći ovde.

Sportsko društvo ili klub treba da, najmanje tri radna dana pre početka takmičenja, nadležnoj ambasadi dostavi kompletno popunjen obrazac sa informacijom o učešću na sportskom takmičenju u inostranstvu i uz isti dostavi spisak svih učesnika sačinjen latiničnim pismom.

Ambasada će informaciju o učešću sportista iz Republike Srbije dostaviti nadležnoj instituciji države na čijoj teritoriji se održava sportsko takmičenje, a radi preduzimanja odgovarajućih mera zaštite državljana Republike Srbije, u slučaju nepovoljne bezbednosne procene.