Pomoćnici ministra

 

Pomoćnik ministra za bilateralnu saradnju 
ambasador Vladimir Marić

Амбасадор Владимир Марић

Rođen je u Beogradu. Završio je međunarodnu srednju školu Institut Le Rosey u Rolu u Švajcarskoj. Diplomirao je na Georgia State University u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stažirao je u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku 2002-2003. godine. Od 2004. je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova.  Tokom slovenačkog predsedavanja EU 2008. godine bio je raspoređen u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani. 

Od 2009. do 2012. godine bio je drugi sekretar/prvi sekretar/savetnik, zamenik šefa misije u Ambasadi Republike Srbije u Siriji (zadužen i za Liban i Jordan). 

U periodu 2012-2014. godine bio je savetnik u Kabinetu ministra spoljnih poslova, a od 2014. i šef Kabineta MSP u zvanju ambasadora. 

Od 2014. do 2020. godine bio je ambasador Republike Srbije u Indiji (nerezidencijalno postavljen i za ambasadora Republike Srbije u Avganistanu, Nepalu, Butanu, Bangladešu, Šri Lanki i Maldivima).

U novembru 2020. godine je postavljen za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju.

Govori engleski i francuski jezik.
Oženjen je, otac dva sina.

Pomoćnik ministra za konzularne poslove
ambasador Vera Vukićević

амбасадор Вера Вукићевић

Rođena je 1967. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Pohađala je Četvrtu i Dvanaestu beogradsku gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova.

Od 1996. do 2000. godine radila je u  advokatskoj kancelariji V. Jakića u Beogradu. Od 2000. do 2002. godine bila je angažovana u opštini Zemun, kao pravnik  u Odeljenju za imovinsko pravne poslove. 

Od 2002. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, gde je bila angažovana na više različitih funkcija, od kojih većinom na konzularnim poslovima. 
Od 2003. do 2007. godine službovala je kao  konzul u Generalnom konzulatu Državne zajednice Srbije i Crne Gore (kasnije Republike Srbije) u Gracu, R. Austrija. Funkciju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija obavljala je od 2011. do 2013. godine. 

Predavač je na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova na teme iz oblasti konzularnog prava i prakse. Od 2019. godine član je Komisije za azil.

Govori engleski i nemački jezik.

Majka jednog deteta, ćerke Katarine. 

Pomoćnik ministra za bezbednosnu politiku
ambasador Dijana Ivančić

амбасадор Дијана Иванчић

Rođena je 1965. godine u Sarajevu. Završila je Osmu beogradsku gimnaziju i Međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerzitet u Beogradu.

Od 1989. do 2001. godine radila je u Predsedništvu SFRJ, Saveznoj vladi SRJ i Kabinetu predsednika SRJ, a od 2001. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova. 

Od  2001. do 2005. godine službovala je u Ambasadi SRJ u Sofiji, od 2005. do 2007. godine bila je šef Odseka za Francusku, Španiju, Portugaliju i zemlje Beneluksa u Direkciji za Evropu Ministarstva spoljnih poslova. Zamenik šefa misije u Ambasadi RS u Ljubljani bila je od 2007. do 2012. godine. U periodu od 2012. do 2016. bila je na dužnosti načelnika Odeljenja za NATO i PzM, a od 2016. do 2020. godine zamenik šefa misije u Ambasadi RS u Parizu. 

Odlukom Vlade postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova 26. novembra 2020. godine, od kada se nalazi na čelu Sektora za bezbednosnu politiku. 

Dobitnica je Povelje i plakete „Zlatni vek –car Samuilo“ (2005), najvišeg odličja Ministarstva kulture R. Bugarske za doprinos u oblasti kulture.

Govori francuski, engleski i bugarski jezik.
Majka jednog deteta, Anje.

V.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju 
ambasador Milan Milanović

Rođen je u Pančevu 1959 godine. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odsluženja vojnog roka, 1988. godine, stupio je u službu diplomatije tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Od 1988. do 1993. godine bio je ataše, a potom i treći sekretar u Sektoru za ekonomske poslove Ministarstva spoljnih poslova. Iz Sektora za ekonomske poslove od 1993. do 1998. godine prelazi u zvanju drugog sekretara u Stalnu misiju Savezne Republike Jugoslavije pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi. Po završetku službe u Ženevi od 1998. do 2001. godine bio je zamenik, a potom i v.d. šefa kabineta u Kabinetu ministra spoljnih poslova.

Od 2001. do 2005. godine bio je prvi savetnik za ekonomska pitanja u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Parizu i predstavnik u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Po povratku 2005. godine biva imenovan za direktora novoosnovanog Odeljenja za Severnoatlantski savez (NATO) u Ministarstvu spoljnih poslova u zvanju ministra savetnika. Godine 2006. dobio je zvanje ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova.

Pre imenovanja za zamenika stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku 2009. godine, obavljao je dužnost direktora Odeljenja za Partnerstvo za mir u Sektoru za bezbednosnu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova. Odlukom Vlade Republike Srbije od 5. aprila 2013. godine imenovan je za stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i na toj dužnosti je bio do avgusta 2020. godine.

Po povratku sa službovanja u Njujorku postaje načelnik Odeljenja za Ujedinjene nacije u Ministarstvu spoljnih poslova, decembra 2020. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije, decembra 2021. godine, imenovan je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju.

Oženjen Majom, profesorom matematike, sa kojom ima dva sina.

Govori engleski i francuski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za ekonomsku diplomatiju
Jagoda Lazarević

Rođena je 1969. godine u Beogradu, gde je završila Osmu beogradsku gimnaziju. Obrazovanje nastavlja na Studijama poslovne ekonomije i finansija na Webster  University u Ženevi i Beču. Kao student generacije, 1991. diplomirala je u zvanju Bachelor of Arts, a na osnovu nostrifikacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu iz 1996. godine priznato je zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 1993. do 2008. godine radila je u porodičnoj firmi. 

Od 2008. do 2012. godine radila je u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, a potom od 2012. godine u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na poslovima bilateralne ekonomske saradnje sa Nemačkom, Austrijom, Švajcarskom, Francuskom, SAD, Kanadom, V. Britanijom.

Od juna 2013. godine do aprila 2014. godine bila je posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a od aprila 2014. do oktobra 2020. godine posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

Od oktobra do novembra 2020. godine radila je kao šef Odseka za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Decembra 2020. godine imenovana je za v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za bilateralnu ekonomsku saradnju.

Od novembra 2021. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, Sektoru za ekonomsku diplomatiju, a Odlukom Vlade RS postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za ekonomsku diplomatiju, počev od 11. juna 2022. godine.

Od septembra 2018. do februara 2021. godine bila je Generalni komesar Republike Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“.

Vodila je pregovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) R. Srbije sa Turskom (revizija i proširenje SST, 2017), Evroazijskom ekonomskom unijom (2019) i Velikom Britanijom (2020/21), bila je kopredsedavajuća Mešovitog komiteta Srbija Turska za sprovođenje SST Srbija Turska i Zajedničkog ekspertskog komiteta za ekonomsku saradnju sa Austrijom.

Govori engleski, francuski i italijanski i aktivno se služi nemačkim jezikom.

 

V.d. pomoćnika ministra za Evropsku uniju
Suzana Bošković Prodanović

Rođena je 29. juna 1970. godine u Šapcu  gde je završila osnovnu školu i Šabačku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1991. godine a 1994. godine i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu - odsek za engleski jezik i književnost. 

Pravosudni ispit položila je 1994. godine u Beogradu. Završila je specijalističke studije iz oblasti Prava EU, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, a 2006. godine završila je master studije iz oblasti Prava EU na  Univerzitetu Nansi 2 u Francuskoj.

Od 1994. do 1996. godine radila je kao advokat u Šapcu, član Advokatske komore Republike Srbije. Primljena je za pripravnika diplomatsko-konzularne struke 1996. godine na javnom konkursu u Savezno Ministarstvo inostranih poslova SRJ. 

Od 1998. do 2002. godine službovala je u Stalnoj Misiji Savezne Republike Jugoslavije pri Evropskom birou Ujedinjenih nacija u Ženevi kao  ataše  za  ljudska prava i humanitarno pravo. Po povratku iz Ženeve, radila je na pravnim i međunarodno pravnim poslovima u zvanju savetnika. 

Od 2007. do 2012. godine službovala je u ambasadi Republike Srbije  u Pragu kao prvi savetnik, zamenik šefa diplomatske misije. Po povratku iz Praga, obavljala je dužnost načelnika Odeljenja za personalne i pravne poslove, a zatim i zamenika generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova od 2014. do 2015. godine. 

Funkciju ambasadora Republike Srbije u Kraljevini  Norveškoj i Republici Island obavljala je od 2015. do 2020. godine. 

Od 2020. godine obavljala je poslove koordinatora za radno-pravna pitanja i ljudske resurse u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova u zvanju ambasadora. 

U februaru 2022. godine postavljena je na položaj v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU.

Govori engleski, francuski i češki jezik.

Udata je i majka dva sina.