Pomoćnici ministra

V.d. pomoćnika ministra za Evropsku uniju
ambasador Miloš Todorović

ambasador Miloš Todorović

Rođen je u Beogradu 1969. godine. Pohađao Zemunsku a potom i Prvu ekonomsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Stupio je u diplomatsku službu Savezne Republike Jugoslavije 1996. godine, kao pripravnik u Odeljenju za Evropu.

Od 1998. do 2003. godine radi kao ataše i šef Konzularnog odeljenja u Ambasadi SRJ u Kopenhagenu. Po povratku u zemlju vraća se u Odeljenje za Evropu gde kao drugi sekretar radi do 2005. godine.

Odlazi u Misiju Srbije i Crne Gore pri EU u Briselu 2005. godine u rangu prvog sekretara gde prvenstveno radi na pitanju liberalizacije viznog režima sa EU. 2008. godine biva unapređen u savetnika.

Po povratku u zemlju 2009. godine postavljen je za načelnika Odeljenja za sektorske politike u Sektoru za Evropsku uniju u zvanju prvog savetnika.

Krajem 2012. i početkom 2013. godine bio je zadužen za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra spoljnih poslova. 

U aprilu 2013. godine unapređen je u rang ambasadora i upućen kao privremeni otpravnik poslova u Misiju Republike Srbije pri EU u Briselu. Tamo ostaje do 2022. godine u svojstvu zamenika šefa Misije.

Po povratku u zemlju postavljen je za zamenika a potom, u novembru 2022. godine i za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju.

Oženjen, ima sina i ćerku.

Govori engleski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za ekonomsku diplomatiju Jagoda Lazarević

Rođena je 1969. godine u Beogradu, gde je završila Osmu beogradsku gimnaziju. Obrazovanje nastavlja na Studijama poslovne ekonomije i finansija na Webster  University u Ženevi i Beču. Kao student generacije, 1991. diplomirala je u zvanju Bachelor of Arts, a na osnovu nostrifikacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu iz 1996. godine priznato je zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 1993. do 2008. godine radila je u porodičnoj firmi. 

Od 2008. do 2012. godine radila je u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, a potom od 2012. godine u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na poslovima bilateralne ekonomske saradnje sa Nemačkom, Austrijom, Švajcarskom, Francuskom, SAD, Kanadom, V. Britanijom.

Od juna 2013. godine do aprila 2014. godine bila je posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a od aprila 2014. do oktobra 2020. godine posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

Od oktobra do novembra 2020. godine radila je kao šef Odseka za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Decembra 2020. godine imenovana je za v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za bilateralnu ekonomsku saradnju.

Od novembra 2021. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, Sektoru za ekonomsku diplomatiju, a Odlukom Vlade RS postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za ekonomsku diplomatiju, počev od 11. juna 2022. godine.

Od septembra 2018. do februara 2021. godine bila je Generalni komesar Republike Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“.

Vodila je pregovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) R. Srbije sa Turskom (revizija i proširenje SST, 2017), Evroazijskom ekonomskom unijom (2019) i Velikom Britanijom (2020/21), bila je kopredsedavajuća Mešovitog komiteta Srbija Turska za sprovođenje SST Srbija Turska i Zajedničkog ekspertskog komiteta za ekonomsku saradnju sa Austrijom.

Govori engleski, francuski i italijanski i aktivno se služi nemačkim jezikom.

V.d. pomoćnika ministra za bezbednosnu politiku
Igor Kuželka

Rođen je 4. februara 1972. godine u Vršcu.

Osnovnu školu pohađao je delom u Postojni (Republika Slovenija), a zatim u Karlovcu (Republika Hrvatska), gde je završio Gimnaziju.

Nakon odsluženja vojnog roka upisuje Ekonomski fakultet u Beogradu, na kojem diplomira (smer marketing) 1997. godine. Naredne dve godine radi u privatnom sektoru kao agent međunarodne špedicije.

U Ministarstvu spoljnih poslova zasniva radni odnos marta 2000. godine kao pripravnik.

Nakon završetka Diplomatske akademije, maja 2001. godine, stiče zvanje atašea i radi u Odeljenju za multilateralnu ekonomsku saradnju (portfolio regionalne inicijative CEI, SECI) u Sektoru za multilateralu.

Od novembra 2001. do marta 2006. godine radi kao treći i drugi sekretar u Ambasadi Savezne Republike Jugoslavije (Državne zajednice Srbija i Crna Gora) u Briselu, Kraljevina Belgija (portfolio politički bilateralni odnosi, pregovori o članstvu u EUROCONTROL i drugo).

Od marta do septembra 2006. godine radi kao prvi sekretar u Odeljenju za Evropu (portfolio centralno-evropske zemlje), a zatim do septembra 2008. godine kao koordinator poslova u Sektoru za bilateralnu saradnju u zvanju savetnika, koje stiče nakon položenog savetničkog ispita u oktobru 2007. godine.

Naredne četiri godine, do septembra 2012. godine, radi kao prvi savetnik u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu (politički poslovi – Savet EU, Evropska komisija, države članice, praćenje rada PSC, COWEB, Tehnički dijalog i drugo).

Po povratku u zemlju, od septembra 2012. godine, radi kao koordinator poslova u kabinetu Državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, u zvanju ministra-savetnika, stečenog 2013. godine.

U Sektoru za bezbednosnu politiku od maja 2015. godine obavlja dužnost načelnika Odeljenja za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku, bezbednosne izazove, a u određenom periodu i za kontrolu naoružanja.

Za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku postavljen je 5. oktobra 2023. godine.

Govori engleski i francuski jezik.

Oženjen je Ljubicom, sa kojom ima ćerku Mašu i sina Uroša.