Putne isprave

PUTNE ISPRAVE

Za vreme boravka u inostranstvu, pasoš služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pasoš sme da koristi samo lice na čije ime je izdat.

Molimo da pasoše za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem predstavništvu Republike Srbije.

Potreban Vam je biometrijski pasoš Republike Srbije:

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Zahtev za biometrijske pasoše možete podneti u dole navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu1.

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo maloletnog deteta ukoliko podnosite zahtev i u njegovo ime.

Uz zahtev se priložu sledeća dokumenta u originalu:

• dokument za identifikaciju: biometrijski pasoš, lična karta ili druga javna isprava na osnovu koje se može utvrditi identitet

• uverenje o državljanstvu R. Srbije (ne starije od godinu dana) samo kod izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog, uverenje je potrebno ako je došlo do promene ličnih podataka. Uverenje se pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će ga pribaviti sama.

• izvod iz matične knjige rođenih. Izvod se pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će ga pribaviti sama.

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan. . Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin. Uzorak izjave možete pogledati ovde. Saglasnost se može dati i elektronskim putem preko portala eKonzulata.

Zakonski rok za rešavanje zahteva podnetom u inostranstvu je 60 dana.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)

b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u Srbiji.

Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u diplomatko-konzularno predstavništvo gde je podnet zahtev a pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen tom predstavnišvu radi uručenja. Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti.

Za detaljnije informacije u vezi sa izdavanjem pasoša, molimo da se obratite najbližem konzulatu ili ambasadi.

Izgubili ste putnu ispravu u inostranstvu

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu na proputovanju, prijavite nestanak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka. Sa tom potvrdom obratite se najbližem predstavništvu Republike Srbije, koje će Vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdati putni list za povratak u Srbiju.

 


1Abu Dabi, Atina, Banja Luka, Berlin, Bern, Beč, Brisel, Varšava, Vašington, Diseldorf, Zagreb, Istanbul, Kairo, Kanbera, Kopenhagen, Kuvajt, Lisabon, London, Ljubljana, Madrid, Milano, Minhen, Moskva, Mostar, Njujork, Otava, Pariz, Peking, Podgorica, Prag, Pretorija, Rim, Salcburg, Sarajevo, Sidnej, Skoplje, Strazbur, Stokholm, Toronto, Trebinje, Trst, Frankfurt, Hag, Hamburg, Herceg Novi, Cirih, ČikagoŠtutgart.