Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o spoljnim poslovima

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o spoljnim poslovima, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na veb sajtu Ministarstva spoljnih poslova, www.mfa.rs i na portalu e-uprave.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 24. septembra do 14. oktobra 2021. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademskih i naučno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu isključivo na Obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, na sledeću e-mail adresu: danica.osmajlic@mfa.rs, sa naznakom: „Nacrt zakona o spoljnim poslovima”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo spoljnih poslova će sačiniti i objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu eUprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.