Grupa za ekonomsku multilateralu

Grupa za ekonomsku multilateralu obavlja poslove koji se odnose na:

  • prava i obaveze Republike Srbije na osnovu članstva u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera
  • aktivnosti Republike Srbije u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera
  • druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje koji se odnose na međunarodne ekonomske i finansijske organizacije