Sektor za bezbednosnu politiku

Sektor za bezbednosnu politiku obavlja poslove koji se odnose na:

  1. analizu vojno-političkih kretanja na globalnom, regionalnom i podregionalnom planu, kao i međunarodne pretnje i rizike, u prvom redu sa stanovišta uticaja na bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;
  2. aktivnosti u okviru Severno-atlantskog vojnog saveza (u daljem tekstu: NATO), Programa Partnerstvo za mir (u daljem tekstu: PzM) i drugim inicijativama i integracionim procesima na evro-atlantskom prostoru koji su pokrenuti od NATO ili se odvijaju u posrednom odnosu sa njim (bezbednosna struktura EU);
  3. sprovođenje dokumenata OEBS koji se odnose na pitanja kontrole naoružanja;
  4. druge poslove u vezi sa bezbednosnom politikom.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za bezbednosnu politiku: