Generalni sekretarijat

Generalni sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na:

  • planiranje rada Ministarstva u skladu sa zakonom;
  • obezbeđivanje usklađenosti i zakonitosti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar;
  • usklađenost rada unutrašnjih i eksteritorijalnih organizacionih jedinica;
  • saradnju sa drugim državnim organima i organima državne uprave;
  • zaštitu imovinskopravnih i drugih interesa Ministarstva;
  • obavljanje stručnih materijalno-finansijskih, informatičkih, administrativno-tehničkih, radnopravnih, kadrovskih, bezbednosnih i drugih zajedničkih poslova za potrebe Ministarstva;
  • sprovođenje poslova stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.

U Generalnom sekretarijatu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: