VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u KotD'Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju testiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije.
 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kot D'Ivoar. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu. Međunarodni letovi su obnovljeni i granice otvorene.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.
 

Kontakti:

Prilikom boravka u Kot D'Ivoar, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, Rio Negro Close, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Kot D'Ivoar, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com