Međunarodno pregovaranje

15. feb 2021.
Međunarodno pregovaranje

Međunarodno pregovaranje, Živorad Kovačević:

"Iako autor skromno ističe da je to prvenstveno udžbenik za polaznike Diplomatske akademije, činjenica je da je to izvanredno štivo namenjeno kako onima koji se bave međunarodnim pregovaranjem, tako i širokom krugu čitalaca koji će naći interes za ovu retko zanimljivu knjigu ..."
Prof. dr Miodrag Mitić