Zvaničan naziv
IRSKA
Državno uređenje
Parlamentarna republika
Glavni grad
Dablin
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1977. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Srbije i Irske se ocenjuju kao dobri. Republika Srbija se zalaže za dalje unapređenje dobrih bilateralnih odnosa sa Irskom, posebno ekonomske i saradnje u multilateralnim okvirima.

Tadašnji MSP N. Selaković i tadašnji MIP i odbrane Irske S. Koveni razgovarali su na marginama 132. Ministarskog sastanka Saveta Evrope koji se održao 20. maja 2022. g.  u Torinu (Italija).

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja se bazira na robnoj razmeni, a poslednjih godina i na prometu usluga. U 2021. g. robna razmena sa Irskom iznosila je oko 138 miliona evra, naš izvoz u Irsku bio je oko 11 miliona evra, a uvoz oko 127 miliona evra. Najvažnije oblasti saradnje su informacione tehnologije, proizvodnja hrane i građevinskog materijala.

Ugovorno stanje

1. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Irske o međunarodnom drumskom prevozu robe - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 8.6.1988. 16.5.1990. 23.8.1990.

2. Ugovor između RS i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 23.9.2009. 5.5.2010. 16.6.2010.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Londonu: http://www.london.mfa.gov.rs/

Ambasada Irske u Atini: https://www.dfa.ie/irish-embassy/greece/

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011 306 8326; E-pošta: oev@mfa.rs